/ Община Враца
Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на две нови социални услуги по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Стойността на финансирането по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ е 751 499, 99 лв. Средствата ще бъдат инвестирани за изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните близки, както и Център за обществена подкрепа.

Основна цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в общността.

Това е вторият договор за изграждане на социални услуги, подписан от Община Враца. В началото на 2018г. бяха отпуснати средства в размер на над 815 000 лв. за изграждане на Преходно жилище за деца, Наблюдавано жилище, както и Център за настаняване от семеен тип  за деца.

По този начин Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска на Община Враца 100% безвъзмездна финансова помощ, в размер на 1 566 549, 66 лв., за изграждането на общо 5 социални слуги на територията на общината.