Административен съд Враца
Административен съд Враца / Дарик Враца
"Ден на отворените врати“ обявява днес Административен съд – Враца. От 9:00 ч. до 17:00 ч. гражданите могат да посетят административната сграда на съда и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
     
Инициативата е по повод Деня на Конституцията, празника на юриста и съдебните служители, ден за гордост и преклонение пред предците ни, които с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.,  поставят началото и въвеждат конституционализма и правото като основополагащи принципи в устройството на  младата българска държава.

В 14:30 ч. е организирано посещение на ученици от XI клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Враца. Те ще могат да видят и документален филм за дейността на съда от началото на правораздавателната му дейност през 2007 г., създаден безвъзмездно от Телевизия Враца по повод десет годишнината на съда.

В 16:00 ч. желаещите могат да присъстват на публично разпределение на постъпилите в АдмС – Враца жалби и /или протести. Разпределението на постъпващите в съда оспорвания се извършва чрез централизираната система за случайно разпределение на делата, предоставена от ВСС, с която се определя съдията докладчик.