/ пресцентър - БСП
Лошо управление и умишлено лишаване на пациентите от възможността да се лекуват прозират зад решението на директора на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ за спиране на дейността  на ревматологичното отделение в болницата.

То съзнателно е водено към закриване, каза народният представител Валентин Ламбев. Той подкрепи думите си с отговора на министъра на здравеопазването на парламентарно питане от 4 народни представители от „БСП за България“. От трибуната на НС министърът даде факти за конкретни констатации за лошото управление в МОБАЛ.

По информация от НЗОК през м.май ръководството на МОБАЛ е уведомило писмено РЗОК, че от 1 май 2018 г. няма да работи по три клинични пътеки по ревматология.

Причината е, че един от двамата специалисти е напуснал, а съгласно изискванията на Националния рамков договор са необходими минимум двама ревматолози на основен трудов договор в болницата. Затова директорът на РЗОК със заповед е постановил отказ за сключване на договор по три клинични пътеки. Този отказ не е обжалван от директора на болницата.

„За мен е налице лошо мениджърско планиране от страна на д-р Стефан Филев, да не кажа нехайство и незаинтересованост. Директорът е бил длъжен достатъчно рано да положи усилия, да привлече и назначи втори лекар с необходимата специалност, в краен случай да започне да готви специализант по ревматология.

Вторият ревматолог е напуснал по собствена молба и поради напреднала възраст – обстоятелство, което се знаело отдавна. Всеки добър мениджър знае как да действа в такава ситуация.“, коментира Валентин Ламбев.

Той подчерта, че няма реални данни директорът да е предприел действия да привлече и назначи втори специалист, а това е едно от основните изисквания  на медицинските стандарти за покриване на нивото на компетентност на отделението.

Като резултат от това, вече всеки един пациент от Великотърновска област е изправен пред труден избор - или да заплати от джоба си за лечението или да пътува до най-близкото отделение - в Плевен, за да се възползва от здравните си осигуровки.

„Посочената от министъра 34% заетост на леглата в ревматологията е съмнително ниска. Средната заетост в страната на този тип отделения над 80% и всичките без изключения са постоянно пълни с пациенти.

„Аргументирано можем да предположим, че д-р Филев умишлено се е стремял към минимална дейност и малък брой обслужени пациенти с ревматологични проблеми“, каза Валентин Ламбев и припомни, че все повече хора страдат от ревматични болести и се нуждаят от лечение.

„Директорът дължи публично обяснение – дали това умишлено "евтаназиране" на отделението се прави с оглед тази дейност да бъде прехвърлена на частна структура или поради „скромните“ приходи от тези 5 легла в отделението, директора е решил, че въобще не го е грижа дали пациентите ще имат достъп до този вид лечение“, каза народният представител.

„Под въпрос е и доброто финансово управление на болницата. Министърът потвърди, че има над 2,5млн.лв неразплатени задължения на МОБАЛ, от които близо 1,5 млн.лв са просрочени“, подчерта Ламбев.