Тотю Младенов открива обновен дом за възрастни хора с увреждания
Тотю Младенов открива обновен дом за възрастни хора с увреждания / DarikNews.bg

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие обновената сграда на Дома за възрастни хора с физически увреждания в село Горски Горен Тръмбеш. Домът бе реконструиран по проект „Енергийно- ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица", финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.

1 737 669 лв. бе стойността на проекта. 85% от сумата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% от държавния бюджет. В процеса на работа, след проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на строителните дейности, стойността на проекта бе редуцирана до 908 418, 78 лв.

По същият проект бе направена и енергийно- ефективна реконструкция на още три социални обекта в община Горна Оряховица- Домашния социален патронаж и два дневни центъра за деца и възрастни с увреждания. Реконстукцията на четирите обекта продължи около 2 години. Направен е ремонт на материалните бази, подменени са оборудване и отоплителни системи,  топлоизолация.

В дома за възрастни с физически увреждания в Горски Горен Тръмбеш е монтиран и специален асансьор за инвалиди. В момента там са настанени около 50 души. Над 400 са ползвателите на социални услуги в четирите обекта, а персоналът наброява 97 души. В един от дневните центрове е изградена и мултисензорна  зала за модерно обучение на деца със специфични потребности.