Станислава Стоянова
Станислава Стоянова / netinfo
В рамките на европредседателството ще предложим пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, мигрирали със семействата си в ЕС
17 297 деца и ученици от набор 2001 до набор 2012 вкл. са върнати обратно в клас в страната, благодарение работата на съвместните екипи от учители, социални работници, общински служители, полицаи, представители на гражданското общество.

Това съобщи народният представител и член на парламентарната Комисия по образование и наука Станислава Стоянова. Областен екип, включващ представители на всяка община, на Областната администрация, на ОД на МВР и на РД „Социално подпомагане“ работи и в региона, по места са изградени и общински екипи. 

В страната 1 103 екипа с общо 11 632 представители на различните институции са работили на терен. Те са установили 156 деца в риск, като за 44 от тях е предприета мярка за социална закрила, обясни депутатът. 

Към 1 септември 2017 г. е било установено, че 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към 15 ноември 2017 г. са обходени 162 962  адреса.

В близо 20% от случаите, децата са намерени на настоящ адрес, в повече от 80% обаче не са били открити. По събраната индиректна информация от съседи, роднини и кметове на селища, децата се намират в чужбина в 52% от случаите.

„В рамките на нашето европредседателство ще предложим да стартираме европейска пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни“, коментира народният представител Станислава Стоянова. По думите й към подобна инициатива вече са проявили интерес страни като Испания, Португалия и Унгария.  

Работата по посещения на адреси продължава, като наред с това екипите имат за задача да проследяват върнатите обратно деца и ученици и да извършват дейности по превенция на повторно или ново отпадане от училище. Предвижда се механизмът за съвместна работа на институциите да стане постоянно действащ. 

Националната програма за намаляване броя на отпадналите ученици, която бе въведена в кабинета "Борисов 1", продължава да действа в негова подкрепа. Заниманията по интереси, както и допълнителното обучение по български език за децата, чийто майчин език е различен, продължават и през 2018 г.

Стоянова съобщи данни, според които към края на м. октомври са наложени или са в процес на изготвяне общо 159 наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование в 7 общини.  Сред тях е и Горна Оряховица, където в началото на годината в два случая са наложени наказания на родители, неосигурили присъствие на децата си в училище. 

Станислава Стоянова припомни, че в момента съществува възможност за санкции на родителите, чиито деца не посещават учебни занятия. При натрупани 5 и повече неизвинени отсъствия се спират детските помощи, като за миналата учебна година така събраната сума е 6,5 млн. лв. Тези пари вече са възстановени в образователната система и училищата могат да ги използват за обща или допълнителна подкрепа на учениците.