Проведе се обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги

В Областна администрация-Велико Търново се проведе обсъждане на областно ниво на Проект на Концепция на Закон за социалните услуги. На обсъждането присъстваха  ръководители на областно и общинско равнище на социалното подпомагане, ръководителят на регионалното управление на образованието, експерти, представители на общинските администрации и на неправителствените организации, ангажирани в социалната сфера.

Проведе се обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги


Проф. д-р Любомира Попова откри обсъждането и подчерта изключителната актуалност и необходимост от него. Тя представи основните цели на концепцията и визията по основните въпроси в закона. 

Инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието-Велико Търново отправи препоръка да се стъпва на вече създадени нормативни актове и в новите да се прави препратка към тях. Тя предложи и във връзка с изготвянето на нормативни актове – когато се разработва стандарт да се предоставят и проекти на формуляри. 

Панов: Велико Търново е на челните места по целесъобразно усвояване на европейски средства

Людмила Цветанова, представител на Център „Мария“ каза, че е важно е да бъде осигурено по-голямо участие на потребителите на социални услуги не само при тяхното планиране, а и в процеса на предоставянето им. В услугите за деца да се въведат и следват принципите за детско участие.

Мая Пешева, директор на „Социално подпомагане“-Велико Търново е на мнение, че тази концепция е една глобална рамка и предстои още много работа в тази посока. Детайлите ще бъдат представени в подзаконовата нормативна рамка. 

75% от управленската програма на кмета Даниел Панов вече е изпълнена

Катя Златкова, представител на сдружение „ОКСАБ 2006“, постави въпрос по отношение критериите за ефективност и как ще се измерват. Тя подчерта, че ще има стандарт за качество, но си остава въпроса за регулиране на професиите в социалната сфера. Жоро Ковачев обясни, че са направени първите стъпки в посока професията „социален работник“ да стане регулирана.