/ iStock/Getty Images
Обособената част от лечебното заведение включва сграда „гаражи и автоработилница"
Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част - недвижими имоти, собственост на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД, Велико Търново.

Лечебното заведение е търговското дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването.

Обособената част от лечебното заведение включва сграда „гаражи и автоработилница", находяща се във Велико Търново, както и урегулиран поземлен имот в село Вонеща вода, заедно с построените в имота сграда и склад.

Имотите не се ползват за дейността на дружеството и са с отпаднала необходимост за лечебното заведение. Същевременно генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване · от недвижимите имоти чрез продажба.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.