Приеха декларация за опазване на горите, Инициативният комитет за защита на гората в Картала я нарече некролог
Приеха декларация за опазване на горите, Инициативният комитет за защита на гората в Картала я нарече некролог / netinfo

По въпроса за изсичането на гората в квартал Картала, срещу което се обяви Инициативен комитет, са изпуснати всички юридически срокове. Не може да бъде отменено решение на Общинския съвет , което вече е породило юридически последици, обяви председателят на общинския съвет Христо Христов.

Въпросът бе включен като извънредна точка в дневния ред на днешната общинска сесия. Влязъл в сила административен акт не може да бъде отменян от органа, който го е издал нито по сега действащия административно – процесуален кодекс, нито по реда на действащия в момента на приемането на решението през 2005 година, обявиха от местния парламент.

Във връзка с казуса на Картала, отписването на земи от горски фонд и смяната на предназначението на поземлени имоти за застрояване, Общинският съвет прие декларация, в която се казва, че съветниците споделят тревогата на граждани и екологични организации за съхраняване на горските масиви около В. Търново. Общинският съвет възложи на кмета на Общината особено прецизно да бъдат провеждани процедурите по смяна на предназначението на такива имоти и допускане на строителство в тях. Постоянните комисии по ТСУ, общинска собственост и опазване на околната среда до 15 юли трябва да внесат налагащите се промени в общинските наредби с цел по – добро съхранение на горите, особено на тези, които са в регулация, приеха още съветниците.

Декларацията бе наречена „некролог за гората на Картала”от председателя на инициативния комитет за защита на гората Димитър Димитров.

Той съобщи още, че тази сутрин под полицейска охрана машини са започнали изсичане на дърветата.

Чуйте повече в прикачения файл от Силвия Димитрова, чиято къща е непосредствено до горския масив: