Отличиха участници в конкурс за детска рисунка
Отличиха участници в конкурс за детска рисунка / Sofia Photo Agency

1047 рисунки на деца на възраст от 4 до 16 години са участвали в националния конкурс „Да нарисуваме правата си". Конкурсът бе организиран от Европейския информационен център във В. Търново в рамките на проекта „Европа за децата, Европа с децата". Участниците бяха разделени в две възрастови групи от 4 до 9 години и от 10 до 16 години.

При по- големите момичета и момчета има присъдени две първи награди на Даниела Бориславова от Бургас и на Пламена Георгиева от Нови Пазар. На второ място е Петър Шергов от Смолян, на трето - съгражданката му Нели Хронева. Рисунката на група деца от детска градина „Елена Грънчарова" в Горна Оряховица с послание „Всички деца по света трябва да бъдат здрави и щастливи ръка за ръка" е победител в по- ниската възрастова група.

Второто място е за рисунките на Моника Узунова от ОДЗ „Ален мак" във В. Търново и на Недина Валентинова от ЦДГ „Слънце" в Павликени, третото- за творбите на Йоанна Недялкова от ЦДГ „Васил Левски" в Свищов и на Беатрис Николова от ЦДГ „Здравец" в село Първомайци. Рисунките, спечелили първи награди, са отпечатани като плакати, а тези на второ и трето място - като картички на проекта.