/ iStock/Getty Images
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обяви обществената поръчка за определяне на изпълнители на строителния надзор при изграждането на първите 75,6 км от автомагистралата „Русе-Велико Търново“.

Ремонтът на Дунав мост може да започне най-рано през октомври

Тръжната процедура е в две обособени позиции. В първата е осъществяването на строителен надзор при строителството на участъка от Русе до Бяла, а във втората - при изграждането на обходния път на град Бяла, допълниха от АПИ.

Прогнозната стойност на поръчката е 24 568 500 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 15 август. В обособена позиция 1 е участъкът от Русе до Бяла, с дължина 40,24 км.

Тази отсечка ще започва на 3 км източно от "Дунав мост" при Русе при пътен възел с път Русе-Силистра и ще завършва непосредствено след пътния възел с път І-5 при 40-ти км по автомагистралното трасе.

Прогнозната стойност на поръчката за строителен надзор при изграждането на малко над 40 км (от км 0+400 до км 40+640) е 13 409 775 лв. без ДДС. В обособена позиция 2 е обходът на Бяла, с дължина 35,4 км.

Той ще започва при 40-ти км, непосредствено след пътния възел с път І-5 при км 40+071 по автомагистралното трасе, и ще завършва при 76-ти км след пътния възел с път I-3 Гара Бяла-Плевен.

Прогнозната стойност на поръчката за упражняване на строителен надзор (от км 40+640 до км 76+040) е 11 158 725 лв. без ДДС. Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе-Бяла, обход на град Бяла и Бяла-Велико Търново.

АПИ е предложила на Управляващия орган на ОПТТИ проектът за изграждане на АМ „Русе-Велико Търново“ да бъде включен за финансиране от бъдещата програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Автомагистралата ще започва на 3 км източно от "Дунав мост" при Русе, при пътния възел с път II-21 Русе - Силистра, и ще достига до Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока Прохода на Републиката и прохода Шипка.

Обществената поръчка се обявява въз основа на изработен и одобрен идеен проект, според който проектният габарит на автомагистралното трасе е Г27, с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети.

Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може хората от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето на аутобана. На цялото трасе от 132,84 км се предвижда изграждането на редица големи съоръжения - 22 моста и виадукта, с обща дължина близо 15 км и 3 тунела по лявото платно и 2 по дясното в участъка Бяла-Велико Търново.

Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела. Достъпът до земеделските земи ще е чрез 12 селскостопански надлеза и 9 селскостопански подлеза.

Отвориха ценовите оферти за първите 76 км от автомагистралата Русе-Велико Търново

Ще се изградят и 8 площадки за отдих, разположени двустранно на трасето. След изработване на техническите проекти за трите участъка ще бъде прецизирано местоположението, броя, вида и дължината на големите съоръжения.
 
Строителните работи ще започнат от участъците с най-интензивно движение, каквото е трасето Русе-Бяла. В момента първокласният път е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти.

С изграждането на магистралата броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места.

Изграждането на автомагистралата „Русе-Велико Търново“ е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море.

С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. АМ „Русе-Велико Търново“ ще бъде основната връзка, свързваща моста над река Дунав при Русе с Велико Търново, с път I-4 Коритна-Севлиево-Велико Търново - п. в „Белокопитово“ на АМ „Хемус“, с път I-3 Гара Бяла-Плевен-Коритни-Ботевград и бъдещия участък от АМ „Хемус“ край Велико Търново.