Най-сетне кръгово движение на Качица
Най-сетне кръгово движение на Качица / netinfo

Кръгово двежение да бъде въведено на пътен възел Качица предвижада проект за осъществяване на пътните връзки в района.

С проекта си общината цели да реши бързият и лесен достъп, придвижване, влизане и излизане от града и връзките между отделните райони и квартали с минимални рискове за участниците в движението.

Пътна полиция КАТ е одобрила предлаганите проектни решения.

Проектът е изпратен за съгласуване в “Изпълнителна агенция Пътища”.