Екоексперти обсъждат чистотата на въздуха
Екоексперти обсъждат чистотата на въздуха / netinfo
Велико Търново е домакин на двудневен национален семинар, на който ще бъдат представени последните изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Срещата е организирана от Изпълнителната агенция по околна среда. В семинара ще участват експерти от регионалните екоинспекции от цялата страна и от Министерството на околната среда и водите. Те ще обсъдят и Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи съединения в атмосферата.