Стартира кампанията „Закъде пътуваш“

Стартира кампанията „Закъде пътуваш“
Стартира кампанията „Закъде пътуваш“ / live.varna.bg

Ежегодната кампания за превенция на трафика на хора, с цел трудова експлоатация „Закъде пътуваш“, ще се проведе в периода април-май. Допълнителен акцент тази година е безопасността в Интернет пространството.

Целта на кампанията е да информира деца и младежи в училищна възраст, студенти и представители на уязвими групи (безработни) за рисковете, свързани с трафика на хора, с цел трудова експлоатация, безопасното ползване на социалните мрежи и сайтовете за запознанства, за предпазване от попадане в ситуация на трудова експлоатация.

В рамките на кампанията ще се проведат информационни сесии по метода „връстници обучават връстници" във варненските гимназии, с разкрити училищни превантивни клубове; ролеви игри – симулации на ситуации, в които се случва набирането на хора с цел трудова експлоатация; разяснителни кампании в междучасията с раздаване на информационни материали.

Организатори са дирекция „Превенции“ към Община Варна, съвместно с местната и с националната комисия за борба с трафика на хора. Партньори в кампанията са Дирекция „Бюро по труда“, Граничното полицейско управление при аерогара- Варна, университети и училища.