/ Thinkstock/Getty Images
Проблеми в Очна болница заради стар ехограф
93445
Проблеми в Очна болница заради стар ехограф
  • Проблеми в Очна болница заради стар ехограф

В Очна болница преглеждат с близо 20-годишен ехограф. Влошеното състояние на апарата, който е технически и морално остарял, няколко пъти вече предизвиква проблемни ситуации. За това алармира управителят на здравното заведение д-р Руслан Тошев. Пред съветниците от общинската комисия по здравеопазване той разкри, че нискокачествените и слабоинформативни образи  от стария недигитален ехограф поставят под риск диагностичния процес.

Подобни случаи биха могли да доведат до финансови загуби за общинското здравно заведение при претенции на пациенти. Нешо повече - при нужда от подобно изследване лекарите в болницата насочват пациенти към конкурентни лечебни заведение. Това води до загуба на пациенти и авторитет, коментира още д-р Тошев.

По негово предложение съветниците решиха на Очна болница да бъдат отпуснати 30 000 лева от общинския бюджет за закупуване на нов А/В скан (очен ехограф), с който ще могат качествено да се изследват кръвоизливи в окото, отлепване на ретината и диагностика и проследяване на неврологични ендокринни заболявания, засягащи окото, и други заболявания.

Решението трябва да мине одобрение и от финансовата комисия, преди да бъде прието от Общинския съвет.

Казаното от д-р Руслан Тошев пред съветниците ще откриете в аудио зоната