/ Дарик Варна, архив
За почистване през следващата година Община Варна ще похарчи 29,6 милиона лева. Това се посочва в проекта на план-сметката за дейност „Чистота" за 2018 г.

Предложението е на кмета на Варна Иван Портних и бе прието на днешното заседание на комисията „Благоустройство и комунални дейности" към местния парламент.

73,6 млн. лв. ще струва чистотата на Варна през следващите 5 години

В разходната част най-голямото перо – 11,2 милиона лева, е за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на твърдите битови отпадъци. 

За почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са заложени 9,3 милиона лева. От тях за ръчно и механизирано почистване ще отидат 5,2 милиона лева.

За почистване на деретата са заложени 500 хиляди лева, колкото са и средствата за почистване на дъждоотводните шахти. За зимно почистване на пътищата са предвидени 1,2 милиона лева. 

В план-сметката за чистота през 2018 г. са предвидени 9,1 милиона лева за сметосъбиране и сметоизвозване. От тях 700 хиляди ще отидат за събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища.

В приходната част най-голям дял има такса битови отпадъци – 27,5 милиона лева. Останалата част от 2,1 милиона са преходен остатък от такса битови отпадъци от тази година.

netinfo

Най-важното е, че таксата за битови отпадъци няма да бъде променяна и остава в 0,98 промила. Този размер е сред най-ниските в страната, изтъкна Стефка Господинова, шеф на общинската финансова дирекция. 

План-сметката „Чистота” за следващата година е почти идентичната с актуализираната за тази година, обобщи Божидар Чапаров, председател на комисията „Благоустройство и комунални дейности".

По думите му, трябва да се наблегне на по-засилен и по-стриктен контрол, за да може в рамките на тези средства да се постигнат по-добри резултати.

Чапаров предложи комисията да проведе изнесено заседание в Завода за обработка на твърди битови отпадъци в с.Езерово. Според него, подобни посещения могат да бъдат направени и във фирмите, които отговарят за сметопочистването и сметоизвозването във Варна.