На извънредна сесия на Общинския съвет в Провадия ще бъдат обсъдени проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция и констатираните от ревизорите нарушения в общината. Заседанието се свиква по инициатива на общински съветници от ГЕРБ, съвместно с представители на различни групи в местния парламент. 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация внесеното искане до председателя на ОбС е подкрепено с подписите на 1/3 от съветниците. Те настояват гражданите на Провадия да получат информация за огласените от народни представители тревожни данни за източване на пари от държавния бюджет чрез документи с невярно съдържание, фиктивно вписани хора и безотчетност при изпълнението на обществени  превози в общината. 

Във връзка с констатираните в докладите на АДФИ нарушения при разходването на публични средства в Провадия миналата седмица. Парламентарната група на ГЕРБ обяви, че внася сигнал до главния прокурор.

Въпреки настояването на общински съветници извънредната сесия на ОбС да се проведе след работно време, така че да могат да присъстват и заинтересованите граждани.

Заседанието е насрочено за днес от 10:30 часа.