/ IStock
Първият научен симпозиум за епигенетиката и сигнализацията в стволовите клетки ще се проведе в Медицинския университет във Варна.

На 16 и 17 април лекторите ще бъдат учени от Единбург, Барселона, Белфаст, Лайден и Международния център за клинични изследвания (FNUSA-ICRC).

Те ще представят най-новите постижения в областта на ембрионални, възрастни и индуцирани плурипотентни стволови клетки.  

Форумът е първата международна научна проява на проект "TranStem", финансиран от Европейската Комисия по програма "Хоризонт 2020".

Неговата цел е да бъдат реализирани научни разработки както в областта на фундаменталните изследвания на стволовите клетки, така и върху клиничното им приложение за диагностични и терапевтични цели.

 
БТА