Обвинителен акт за капитан на кораб и старши помощник-капитан за причиняване на смърт и телесни повреди поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, в условията на независимо съпричиняване, беше внесен в съда от Окръжна прокуратура–Варна, съобщиха от обвинението.

Те ще бъдат съдени, след като са привлечени към наказателна отговорност. Капитанът на кораба бил отговорен за: живота на екипажа и всички останали на кораба; изпълнението на правилата на пожаробезопасността; опазване от пожар; безопасното извършване на огневи работи на борда на кораба; организиране на постоянен контрол при и след извършване на огневи работи на борда на кораба; осигуряване на средства за пожарогасене при огневите работи на борда на кораба.

Български моряк загина при пожар на кораб

Неговият старши помощник-капитан също имал отговорности, свързани с противопожарната безопасност и спазване на правилата по ЗБУТ, прилагането и спазването на противопожарните изисквания, отнасящи се за противопожарната охрана на корабa.

През втората половина на октомври 2018 г., корабът, който двамата мъже ръководели, се намирал във Варна за ремонт на сух док в корабостроителцица. Във връзка с този ремонт, била изготвена ремонтна ведомост, в която било описано точно какво следва да бъде извършено на борда на кораба по време на престоя му.

По време на извършването на ремонтните дейности, двамата обвиняеми, по силата на техните задължения, се намирали на борда на кораба. Докато обхождал повереното му транспортно средство, капитанът преценил, че било необходимо да се извърши допълнителна ремонтна дейност - да се раздвижат приводите на крана за дистанционно затваряне на баластния танк, които били блокирали вследствие на образувана ръжда.

Той възложил изпълнението на тази задача на членове на екипажа на кораба. Трима корабни ремонтчици били натоварени със задачата да ремонтират горепосочените елементи на кораба чрез извършването на огневи работи на борда - нагряване на металните детайли с оксижен.

Във връзка с това около 09:00 часа на 28 октомври 2018 г. двама от тях слезли на най-долното ниво на форпика и започнали работа, третият ги осигурявал на по-горно ниво на кораба.

Гореописаната дейност, която тримата ремонтчици извършвали, представлявала извършване на ремонтни дейности на борда на кораб и извършване на огневи работи на борда на кораб. Двете дейности са правно регламентирани дейности и представляват източник на повишена опасност.

В качеството си на капитан отговарял за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнението на горепосочената задача. А тъй като тя включвала извършването на огневи работи на палуба на кораба, за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнението ѝ отговарял и старши помощник-капитанът на кораба.

Въпреки това двамата били напълно наясно, че преди да бъдат започнати огневите работи, насочени към раздвижване на приводите на крана за дистанционно затваряне на баластния танк на кораба, не бил извършен преглед на съществуващата оценка на риска.

Не осигурили и безопасността на своите подчинени, които трябвало да бъдат екипирани с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, които да ги предпазват от топлинно и лъчево въздействие при огневите работи.

Разследват смъртта на загинал при пожар моряк, корабът му се чака във Варна

Освен това на мястото, на което се извършвали тези дейности, нямало осигурени никакви средства за пожарогасене - не бил поставен пожарогасител, нито пък противопожарни одеяла или кофа с вода, с което и двамата обвиняеми били напълно наясно.

Тъй като температурата на горене на цинковия оксид е много по-ниска на тази на ацетилена - газ, който бил използван за образуването на подгряващ пламък при работата с оксижен, в резултат на нагряването, се стигнало до прегряване.

Получило се разпръскване на шлака от нагряването, която попаднала навсякъде върху дрехите, с които бил облечен един от ремонтчиците, както и по крачолите на другия.

Вследствие на последното се стигнало до възникване на огън. По-малко засегнатият от пламъците мъж успял да се отдалечи и да свали горящите дрехи от себе си, но другият не успял. Дрехите, с които бил облечен, се запалили изцяло, той получил тежки травми и изгаряния, които довели до смъртта му.

Мъжът, който се спасил получил термично изгаряне на тяло от I, II и III степен, засягащо 37 % от кожната повърхност, което обусловило разстройство на здравето, временно опасно за живота.

След като успял да се възстанови, той останал с обезобразяване в областта на ръцете и краката. Предстои делото срещу обвиняемите да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.

Ако бъдат признати за виновни, двамата мъже могат да получат наказания „лишаване от свобода“ за период от една до шест години по първото обвинение и с „лишаване от свобода“ до 2 години или с пробация.