Без сливане на дружествата за столово хранене в детските заведения
Без сливане на дружествата за столово хранене в детските заведения / Darik Varna

Общинските съветници от комисията по собственост и стопанство не одобриха предложениетона кмета на Община Варна да се слеят търговските дружества „Ученическо столово хранене” ЕАД и „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД. Съветниците не одобриха и идеята да се възложи на градоначалника да обяви обществена поръчка за срок от три години за цялостното осъществяване на храненето в млечните кухни и детски заведения.

Една от причините за отправените предложения е изтичането на договора с общината за безвъзмездно позлване на части от публична общинска собственост  за дейността на „Ученическо столово хранене”. Датата, до която важат условията, е 16-ти ноември 2010-а година. Според кмета на града, еднаквите принципи на функциониране на двете дружества и това, че услугите им се заплащат от общината са основателна причина за сливане. Идеята е новото общинско предприятие да се казва „Детско и ученическо хранене”.

Предложението на кмета за сливане не е удачно, защото дружествата са създадени от Общиснкия съвет по време на криза и към момента „Ученическо столово хранене” ЕАД показва добри резултати, заяви Пламен Начков, общински съветник от групата на БСП.

След разисквания общиснките съветници приеха предложението на Красимир Симов, общински съветник от групата на партия "Лидер", за възлагане на кмета да предостави данни от анализ на дейността на „Ученическо столово хранене” ЕАД в периода до 31-ви март. Докато бъде решена съдбата на дружесвата съветниците приеха и предложението да се продължи възможността за безвъзмездно право на ползване на общинска собственост дори и след изтичане на договора.  

Търговските дружества „Ученическо столово хранене” ЕАД и „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД са създадени от Общиснкия съвет през 2000-ата година. През 2009-а заповед на кмета прави директорите на общиснките училища второстепенни разпоредители и им дава възможност самостоятелно да възлагат обществени поръчки за избор на фирма, която да се грижи за столовото хранене.