Барокамера вместо лечение с метадон в ДКЦ-то  в „Аспарухово”?
Барокамера вместо лечение с метадон в ДКЦ-то в „Аспарухово”? / Дарик Варна, архив

Решението на Общинския съвет за преместване на Центъра за психично здраве в ДКЦ „Св. Иван Рилски" в кв. „Аспарухово" да бъде отменено. Положително становище за това даде общинската комисия „Собственост и стопанство" след предложение на управителя на поликлиниката д-р Татяна Аврамова.

С решение на местния парламент Центърът за психично здраве трябваше да получи за безвъзмездно ползване помещения в ниското тяло на ДКЦ „Св.Иван Рилски". До момента от страна на Центъра за психично здраве не са предприети действия за ремонт. Помещенията остават неизползваеми, а интерес към тях многократно проявяват други лечебни заведения, извършващи неконкурентна дейност, мотивира се в позицията си д-р Татяна Аврамова.

Причината Центърът за психично здраве да не се нанесе в имота е високата цена за ремонта на помещенията. На твърде голяма стойност е била количествено-стойностната сметка, изпратена до Общинското предприятие „Инвестиционна политика". КСС-то е било върнато за преразглеждане, но отново върнато на голяма стойност , обясни ситуацията Нели Вълева, началник отдел в здравната дирекция.

Интерес към ползване на помещенията в ДКЦ „Св. Иван Рилски" има от страна на частен медицински център, който стопанисва многоместна барокамера и в момента се помещава в болница "Света Марина". Медиците обаче трябва да се изнесат до края на април.

В барокамерата се лекуват хора с множествена склероза, деца с аутизъм и церебрална парализа. Този вид лечение се подпомага чрез общинската социална програма, отбеляза съветникът д-р Ивайло Бояджиев. Според него Общината трябва да има активна позиция в случая и да помоли ръководството на болница „Света Марина" да не прекъсва тази дейност след края на април и да даде няколко месеца отсрочка на частния медицински център.

Не е сигурно обаче, че барокамерата ще се премести в „Аспарухово". Управителят на поликлиниката там ще трябва да проведе търг за избор на наемател на свободните помещения, уточниха от общинската здравна дирекция.

ОУ "Захари Стоянов" ще ползва 5 години безвъзмездно помещения в блок 67 в кв."Чайка", реши комисията по собственост и стопанство. Става въпрос за административни помещения на партера между входове Д и Е с обща застроена площ 300 кв.м. Училището ще поеме разходите по поддръжката на помещенията.

Одобрено бе искането на дружеството "Пи Ел Ейч Инвест", част от Планекс Холдинг, да изгради за своя сметка улица в кв."Бриз". За целта Общината ще предприеме стъпки по прехвърляне на собствеността - от частна държавна в общинска, на недвижим имот от 72 кв.м., през който ще минава бъдещата улица.

Кратки дебати сред съветниците предизвика предложението на общинското предприятие „Паркинги и синя зона" да бъде предоставен за стопанисване общински паркинг в жк „Младост" II. По настояване на Миглен Тодоров от „Граждански експертен център" съветниците решиха да оставят предложението за разглеждане на следващо заседание, като „Паркинги и синя зона"представи план за стопанисването на паркинга.

Без решение остана и предложението сдружението с нестопанска цел „Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания да ползва безвъзмездно общински имот на ул."Панайот Кърджиев" във „Владиславово". В момента Центърът ползва помещения на ул."Драгаш" в кв. „Трошево", които са крайно недостатъчни и не отговарят на изискванията за площ. При капацитет на центъра от 30 деца се обслужват 40 малчугани. Отсъствието на представители на сдружението стана причина съветникът Пламен Начков от БСП да поиска решението да бъде гласувано на следващо заседание на комисията, след изслушване на заинтересованата страна.