/ iStock
Днес поетапно, от сутринта до 16:00 часа, се планира спиране на водата от помпената станция „Преслав”, поради извършване на планов ремонт на довеждащия водопровод. Предвиждат се планови организационни мерки, свързани с поетапно ограничаване на водоснабдяването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система (ВС) „Тича” населени места, съобщават от „ВиК“ – Търговище. 

Възстановяването на водоподаването ще се извърши веднага след преустановяването на ремонтните дейности. Дежурните екипи ще работят непрекъснато по възстановяването на водоподаването на зоните, кварталите, районите и населените места с ограничено водоподаване, посочват от дружеството. 

Заради наложилите се ограничения и спирането на водоподаването на голям брой абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, днес и утре се очаква кратковременно влошаване на качествата на питейната вода. То ще се контролира непрекъснато от специализираната „Лаборатория за изследване на води” към водоснабдителното дружество. 

За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, дружеството ще информира своевременно абонатите си.