онлайн обучение
онлайн обучение / Районен съд Стара Загора
За първи път в България се проведе онлайн обучение на съдебни заседатели в Районен съд-Стара Загора.
 
Екипът на съда създаде възможност за използване на електронна платформа за видeоконферентна връзка за целите на обучението, което се провежда в условията епидемична обстановка заради коронавируса.
 
Платформата позволи на лектора, съдия Ива Стефанова от ОС - Стара Загора да запознае новоназначените съдебни заседатели с техните права и задължения в наказателния процес, с етичните правила и стандартите за поведение.

онлайн обучение
Районен съд Стара Загора

 
Специално внимание бе обърнато на принципите за законност, независимост, конфиденциалност и отговорност, която заседателите трябва да следват при изпълнението на обществената си функция.
 
За новоизбраните съдебни заседатели, които нямаха възможност да се възползват от дистанционното обучение, бе осигурена зала на съда при строго спазване на противоепидемичните мерки и правилата за физическа дистанция.
 
Онлайн обучението се организира от Районен съд-Стара Загора и НИП и се проведе само няколко дни, след като новоприетите съдебни заседатели положиха клетва на Античния форум „Августа Траяна“.