храни плодове
храни плодове / /ThinkStock/Getty Images
Тази седмица ще се проведат заседания на Областните консултативни съвети по плодове и зеленчуци в страната. В Стара Загора съветът ще се събере днес от 10:00 часа в сградата на ОДЗ на бул. “Цар Симеон Велики 102”.

От началото на месец юли се провеждат и заседания на Областните консултативни съвети по животновъдство. Целта е да се осъществява оперативна връзка и по-добра комуникация между регионалните структури на Министерство на земеделието, храните и горите, животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци по места. Всеки производител, който има интерес по предложените теми, може да вземе участие.

По време на срещата ще се проведе дебат за условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни, плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство.

Популяризират се добрите практики и възможностите за развитие. Експерти от Областните дирекции „Земеделие“ оказват съдействие при кандидатстването по различни схеми за държавни помощи, както и за текущи и предстоящи приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Дневният ред на заседанието включва и изслушване на земеделските стопани по възникнали проблеми на местно ниво и предприемане на мерки за решаването им.