В новата общинска структура: повече служители, по-малко началници
В новата общинска структура: повече служители, по-малко началници / DarikNews.bg, архив
В новата общинска структура: повече служители, по-малко началници
49149
В новата общинска структура: повече служители, по-малко началници
  • В новата общинска структура: повече служители, по-малко началници

По-малко ръководители-повече служители. Този принцип е спазен при разработването на новата общинска структура в Стара Загора, която кметът Живко Тодорв ще предложи за одобрение пред общинските заседатели.

Персоналните промени ще станат ясни след влизането в сила на новата структура, като ангажимент да предложат конкретните имена за смяна, имат заместник-кметовете.

349 са били служителите в общинска администрация, а предложението е те да бъдат с 18 по-малко. Реалното намаляване на щатовете/ в това число и на звената, които работят извън администрацията/ е със 78,5 бройки.С делегирания бюджет Община Стара Загора може да издържа около 300 служители, като останалите се финансират от собствени приходи. Спазено е и обещанието заместниците в екипа на Тодоров да са трима. Дирекциите са намалени от 9 на 8, а отделите от 26 на 23. Обединяват се звената „Екоконтрол" и „Инспекторат" , сформира се и отдел, който обединява екологията и земеделието.

На подчинение на секретаря на общината ще работи и новосъздаденият IT-отдел, чрез който ще се подобрят електорнните услуги на гражданите. Освен за образование и култура зам.-кметът Иванка Сотирова ще отговаря за развитието на туризма. С един служител повече се увеличава съставът на Дирекция „Строителство и инвестиции", с четирима повече ще работят в Дирекция "Устойчиво развитие и интеграция". Най-сериозни са съкращенията в ресора на зам.-кмета Йордан Николов. В новата структура отпада Дирекция „Правни дейности", а на нейно място ще функционират два отдела. Създава се и отдел „Обществени поръчки", който ще гарантира прозрачност и яснота на тръжните процедури.

„Оптимизирането на общинската администрация и преструктурирането на отделите и дирекциите е с цел да има хора, които да работят ефективно. Контролните функции в общината са обединени на едно място и са на директно подчинение на кмета, което дава възможност за осъществяване на по-строг контрол по изпълнението на общинските наредби", каза кметът Живко Тодоров.

Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.