В Казанлък засилват видеонаблюдението на входовете на града (СНИМКИ)

/ Община Казанлък

Система за градско видеонаблюдение от тип end-to-end, със съдействието на А1 България, е изградена в Казанлък. Тя включва 34 камери, 5 от които разполагат със система за разпознаване на регистрационни номера.

Бюджет 2019 на община Казанлък е приет

С този тип системи ще се предотвратяват редица престъпления и инциденти посредством разпознаване от системата на автомобилни номера - камерите разпознават автомобилни номера преминаващи през всеки от изходите/входовете на града с точност от над 97%, дори при висока скорост от 120 км/ч.

видеонаблюдение Казанлък
община Казанлък

Системата за видеонаблюдение включва и предупреждение при навлизане на издирвани автомобили в дадена зона. Община Казанлък ще разполага и със справки по автомобилни номера за влизане и излизане в зоната с видео клип от съответното събитие.

видеонаблюдение Казанлък
община Казанлък

Картината от камерите, разположени на входовете/изходите на града, голяма част от източните квартали, включително вътрешността на ромската махала „Касмера“, ще бъде под наблюдение над звено „Сигурност“ на Община Казанлък за реакция, съвместно със съответните органи на реда, служби и институции.

Данните от видео архива, както статистическите данни от анализа ще се обработват и съхраняват в два независими dataцентъра, собственост на А1 и ще се съхраняват за период от 30 дни.

видеонаблюдение Казанлък
община Казанлък