студенти
студенти / СНЦ Зелени Балкани
Студенти по ветеринарна медицина в Тракийския университет в Стара Загора помогнаха на ранените диви животни, приютени в Спасителния център на „Зелени Балкани“.

Заедно с ветеринарните лекари младите хора определяха здравния статус и поставяха необходимите медикаменти, почистваха и дезинфекцираха помещенията за настаняване и подготвяха храната за болните диви животни. 

студенти
СНЦ Зелени Балкани


Студентите се включиха и в обучение по определяне на птици на терен, което прерасна в спасителна акция на ранен обикновен мишелов.

След обучението бъдещите ветеринарни лекари участваха в пролетното почистване на двора на центъра.

студенти
СНЦ Зелени Балкани


Спасителният център на „Зелени Балкани“ е дългогодишен  партньор на Тракийския университет и вратите му са винаги отворени за студентите и преподавателите му.