Санкции за мръсни ръце
Санкции за мръсни ръце / netinfo

Две заведения за бърза закуска, в които се продават дюнери, ще бъдат санкционирани с по 500 лева. Причината е , че инспекторите от РИОКОЗ са установили отклонения от микробиологичните показатели, т.е. устанвено е наличие на коли форми.

"Коли формите се причиняват обикновено от мръсни ръце", коментира д-р Станимир Станков от Здравната инспекция. Той припомни, че през летния период е задължително работещите в подобни заведения да съхраняват правилно продуктите и то при подходяща температура.

Здравните инспектори са извършили 11 проверки на старозагорски дюнерджийници. От взетите проби за анализ само две са дали отклонения.

39 проверки са направени и в заведенията за обществено хранене. Издадени са четири акта за административно нарушение и пет предписания за хигиенни мероприятия. Актовете са предимно заради неизрядни здравни книжки и неправилно съхранение на стоката.

При извършените проверки в детските заведения в Старозагорско не са установени нарушения на здравните изисквания по отношение на хигиената. Няма отклонения и от взетите хранителни проби и дезинфекционни разтвори. Инспекторите са констатирали, че се водят необходимите записи по системата за самоконтрол.