/ Dariknews.bg
Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД –Стара Загора да кандидатстват с проектно предложение за доставка на електрически автобуси за обществения транспорт с цел подобряване качеството на атмосферния въздух, предлага кметът Живко Тодоров.
 
МОСВ отпуска 390 млн. лв. на общини за екологично чист градски транспорт

МОСВ предложи допълнителни мерки
, чрез които общините могат да получат финансиране чрез оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е до 390 000 000 лева за всички 11 общини, които са конкретни бенефициенти по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух”-община Стара Загора, общините Столична, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Перник, Враца, Шумен, Сливен и Хасково.
 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, определен за община Стара Загора е 45 000 000 лева. Допустими за финансиране са дейности, свързани с доставка на електрически превозни средства, зарядни станции, дейности за информация и публичност, дейности за организация и управление на проекта.
 
В Стара Загора представят хибриден автобус

По този начин се осигуряват
: по-ниски нива на замърсяване на околната среда с фини прахови частици, по-ефективен екологосъобразен интегриран градски транспорт в Стара Загора,постигане на по-голяма привлекателност благодарение на подобрената достъпност; подобряване на функционалността на града в рамките на общината;  подобрена мобилност за цялото население, като се набляга на екологичен пътнически транспорт: обществен транспорт, велосипедни и пешеходни зони; намаляване на задръстванията на движението и подобряване на перспективите на градския транспорт;  подобряване на безопасността на транспорта.
 
За целта е нужно да бъде представена подписана от кмета на община Стара Загора Запис на заповед в размер 18 000 000 лева- 40% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Предложението ще се гласува на юнската сесия на Общинския съвет в Стара Загора, която ще се проведе на27 юни от 9:00 часа.

Преди това съветниците трябва да дадат съгласие на общината и транспортното дружество да кандидатстват с проектно предложение по процедурата.