Определиха местата за продажба на дини и пъпеши
Определиха местата за продажба на дини и пъпеши / www.sxc.hu

На 40 места в Стара Загора и в кварталите „Зора" и „Кольо Ганчев" ще се продават дини и пъпеши. Местата бяха определени със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

Желаещите да осъществяват търговия там трябва да подадат заявления за получаване на разрешение за извършване на дейността. Заявленията се приемат от днес до 14 юни. Търговец или производител може да участва само за едно от местата на територията на град Стара Загора.

За местата, които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в Административното бюро на територията, на която се намират местата. Жребият ще се проведе на 18.06.2013 г. от 10.00 часа. Към заявлението трябва да бъдат приложени ксерокопие на удостоверение от Агенция по вписвания и удостоверение за производител.