Станционна градина
Станционна градина / Dariknews.bg
На последното ноемврийско заседание на Общинския съвет ще бъде гласувано осигуряване устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“, съгласно споразумение между Община Стара Загора и УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Стойността на проектното предложение е 4 млн. лева и е със 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ включва:

- Реорганизация и изцяло подновяване на алейната мрежа. Подчертаване на главната ос – север – юг за връзка с Централна гара.
- Оформяне на паркови зони наситени със спортни функции, монтиране на съвременни спортни съоръжения. Изграждане на велопарк с велоатракции, площадка за ролери и скейтборд.
- Запазване и консервиране на съществуващата растителност. Направена е фитосанитарна оценка, в която са посочени състоянието на съществуващата растителност и мерките за тяхното възстановяване. Новопроектираната растителност е представена в приложената подробна дендрологична ведомост.
- Проектиране на детски площадки в крак със съвременните тенденции. Въжени съоръжения съчетаващи разнообразни функции.
- Проектиране и изграждане на нова наземна обществена тоалетна, съобразена с изискванията за достъпна среда.
- Паркова мебел с модерна, съвременна визия.
-Изграждане на сух фонтан.

Изискване на Оперативната програма е предназначението на Станционната градина да не бъде променяно за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

Общинските съветници трябва да решат дали да дадат съгласие община Стара Загора да осигури собствено финансово участие в размер до 500 000 лева за изпълнението на проекта чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция. Сумата трябва да се предвиди в бюджети 2020 и 2021 г.  Съветниците трябва да дадат още съгласие при възникнала необходимост по време на изпълнение на проекта, за мостово финансиране да се използват бюджетни средства на община Стара Загора под формата на временен безлихвен заем.

 „Станционната градина” е създадена през периода 1898 -1912 год. на площ от 52 928 кв.м. Централната алея е композиционна ос на градината. Тя се явява продължение на втората по значимост улица в Стара Загора – „Митрополит Методий Кусев”. В южна посока тя завършва в гаровия площад. В градината е изграден градски стадион за колоездене.