Насрочиха общественото обсъждане на проектобюджета на Община Стара Загора
Насрочиха общественото обсъждане на проектобюджета на Община Стара Загора / Dariknews.bg/архив

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани жителите на общината, представители на бизнеса и НПО на обществено обсъждане на проектобюджета за 2012 година.

На срещата ще бъде отчетено изпълнението на бюджета за миналата година и ще се обсъди намерението на община Стара Загора за поемане на дългосрочен дълг през 2012 г. от "Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД в максимален размер до 10 000 000 лв. за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми, в това число"Интегриран воден проект на Община Стара Загора ", с максимален размер на дълга до 3 240 000 лв., "Модернизация на отделение по лъчелечение към КОЦ Стара Загора", с максимален размер на дълга до 2 000 000 лв, "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт гр. Стара Загора", с максимален размер на дълга до 4 760 000 лв. Поетият дълг от "Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ"ще бъде обезпечен с учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Стара Загора.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27 януари от 15 до 17 часа в зала "П.Р.Славейков" на Община Стара Загора.