Над 74 млн. лева са приходите в местната хазна към септември месец
Над 74 млн. лева са приходите в местната хазна към септември месец / DarikNews.bg, архив

73 856 069 лева са приходите в местния бюджет към края на септември. От тях приходите с държавен характер са 40 238 695 лева, а с общински - 33 617 374 лева. Спрямо уточнения годишен план 99 341 326 лева общите приходи са изпълнени 74.35 на сто, като за миналата година те са били 70%.В размера на общите приходи е включен реализираният за 2012 година преходен остатък от 9 549 875 лева.Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за третото тримесечие на 2013 година възлизат на 64 306 194 лева.
С 81.58 на сто е увеличено общото изпълнение на данъчните постъпления - 11 380 723 лева.

Отчетените разходи по бюджета на общината за третото тримесечие на 2013 година възлизат на 63 654 200 лева, от които държавни разходи - 35 243 367 лева, общински разходи - 26 960 709 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи - 1 450 124 лева.

Спрямо уточнения годишен план към 30 септември - 99 341 326 лева, изпълнението на общите разходи е 64.08 на сто, на държавните разходи е 69.0 на сто и на общинските разходи - 58.86 на сто.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата старозагорска общественост на обсъждане на проекто-бюджета за 2014 година.Общественото обсъждане ще се проведе на 2 декември от 17:30 ч. в зала "П.Р. Славейков" в сградата на общината.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Стара Загора www.starazagora.bg.