/ Dariknews.bg, архив
Към 31 декември 2018 г. в област Стара Загора функционират 10 музея. Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Стара Загора, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 291.6 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой нараства с 0.4%.
 
Среща с проф.Минко Балкански по проект „Красивите лица на Стара Загора“

Посещенията в музеите през 2018 г. са 274.9 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 8.9%. 69.4 хил. от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 1.3%.
 
 През 2018 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 080 представления, посетени от 135.3 хил. зрители, като в сравнение с 2017 г. представленията се увеличават с 2.2%, а посещенията с 10.0%.

Отново театър в Лапидариума

Средният брой посетители на едно представление нараства от 116 лица през 2017 г. на 125 лица през 2018 година. Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2018 година е следното:
  • 2 драматични театъра с 563 представления
  • 2 куклени театъра с 329 представления
  • 1 оперен театър със 188 представления
 3 са библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни книги в област Стара Загора през 2018г. Фондът се състои от  1 012.4 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други.

С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90. 7 %. ( 918.1 хил.) Регистрираните читатели са  9976, което е с  2.1% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията  намаляват с 8.9 % и достигат  136.8 хиляди.