рудник
рудник / netinfo
„Мини Марица-изток” ЕАД реализира добив от 30 337 319 тона въглища през изминалата 2017 г. Това е с 2 837 319 тона в повече от  плана за годината, поради преодоляването на форсмажорни обстоятелства, свързани с компенсирането на студения резерв при рекордно ниските януарски температури и на недостига на воден ресурс за производство на електроенергия от ВЕЦ.

Най-голямото българско дружество за открит добив на въглища гарантира сигурността на енергийната система на страната. През 2017 г. достигна върхово постижение в добива на въглища при зимни условия - 119 влака на денонощие, без аналог в историята на дружеството.

Рудник „Трояново-1“ с рекорден добив

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток ”ЕАД Андон Андонов и мениджърският екип благодарят на работещите в дружеството за проявения висок професионализъм през 2017 г. 65-тата година в историята му. Гъвкавата политика на управление на мениджърския екип осигури изпълнението на заявките на контрагентите от източномаришките централи. Дружеството приключи годината без просрочени плащания и изпълнява задълженията си към социалните партньори и работещите в него.

Инженерните планове за периода 2018-2020 г. имат амбициозни цели и ще подготвят дружеството за развитието му след 2020 г. „Мини Марица-изток” ЕАД се нуждае от устойчиво развитие и то е необходимо, за да има стабилност в българската енергетика.