Как да усвояваме европейските пари?
Как да усвояваме европейските пари? / netinfo
Семинар на тема “Актуални възможности за привличане на безвъзмездно финансиране от еврофондовете за частни и публични проекти от областта” се проведе в Стара Загора. Семинарът е предназначен за областната и общинските администрации, земеделски производители, преработватели и други местни предприемачи. На него бяха обсъдени възможностите за подготовка на успешни частни, публични и публично-частни проекти от Програмите към Структурните фондове на Европейски съюз.

“11 милиарда евро са парите по Европроектите за България”, каза един от лекторите докторът по икономика Никола Христович.

За всяка Оперативна програма има отделни средства. Например по Програмата за развитие на селските райони има 3 милиарда и 24 милиона евро.

“Тези пари са тук. Те ни чакат вече година и десет месеца. Все още няма усвоени пари. Имаше проблеми с административния капацитет. Забавя се излизането на грантовете. Проекти, които са подадени още в началото на януари се одобриха в края на месец септември”, допълни Никола Христович.