документи
документи / ThinkStock/Getty Images
Продажба на недвижим имот, по повод постъпило заявление за инвестиционно намерение от „Интерпро СА“ ЕООД, ще обсъдят акционерите на Общото събрание на Индустриална зона „Загоре“. То ще се проведе на 14 януари 2021 година, а за представител в общото събрание е избран общинският съветник Диан Димитров. Как да гласува той проекто-решенията, включени в дневния ред на Общото събрание на зоната, ще решат общинските съветници на декемврийската сесия.

Постъпилото заявление за инвестиционно намерение от старозагорската фирма е за изграждане на производствена база и съпътстваща офис сграда, а инвеститорът е проявил интерес за закупуване на имот с площ от около 4000 кв.м.

Извършени са две оценки на пазарната стойност на имота от независимите оценители, които възлизат на 238 000 лв. без ДДС и 240 010 лв. без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 104 558,40 лв.

„Приема начална минимална конкурсна цена в размер на 271 500,50 лв без ДДС, определена въз основа на изготвени независими оценки“, е записано в предложението до съветниците.

Фирма „Интерпро СА“ ЕООД оперира на международния пазар от 2011год. като за този период е натрупала богат опит в сферата на изграждането на метални тръбни конструкции, монтаж на газопроводи, нефпропродуктопроводи, резервоари и съдове под налягане, и други съоръжения и инсталации. Фирмата разполага с производствена база и необходимото оборудване и технически средства за нуждите на изпълнението на проекти от среден и голям мащаб.

Предложението за продажба на имота ще бъде гласувано на сесията на Общинския съвет в Стара Загора на 17 декември. 

Цялата площ на Зона "Загоре", в първия етап от нейното изграждане, е 115 000 кв.м., разделена на 11 имота с площ между 15 000 и 4 000 кв.м.