Пръскат срещу кърлежи зелените площи в Благоевград
Пръскат срещу кърлежи зелените площи в Благоевград / Снимка: БГ НЕС, архив
Есенната обработка на тревните площи против кърлежи в детските и социални заведения, паркове, детски площадки и обществени сгради на територията на град Стара Загора ще започне на 8 септември т.г. Дезакаризацията на общата площ от 413 444 кв.м. ще се извършва едновременно от 3 екипа, а в детските и социалните заведения от два екипа.

Обработката на тревните площи в селата ще се извърши в началото на м. септември 2017г. Със заповед № 10-00-639/20.04.2017 г. на кмета на Община Стара Загора са определени длъжностни лица, които да следят за изпълнението на дейностите и да присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти. Фирмата изпълнител е Д.Д.Д.-1 ООД, София, а препаратът за обработка е Бандит 10 ЕВ.

Графикът за обработка и информация за препарата, с който ще се извършва обработката, са изпратени за информация и контрол до РЗИ Стара Загора.

Създадена е организация за окосяване на площите, подлежащи на обработка от съответните административни бюра, звено „Озеленяване“ и директорите на съответните детски и социални заведения. Община Стара Загора си запазва правото за промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия, за което ще бъде подадена своевременно информация на сайта на общината.