Екоексперти искат намаление на мощностите в “Марица изток”
Екоексперти искат намаление на мощностите в “Марица изток” / netinfo
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора издаде предписание на топлоелектрическите централи в Енергиен комплекс “Марица изток” за намаляване на работещите без сероочистващи инсталации мощности. Предписанието е следствие на отчетените превишения на средночасовата норма, които е отчело автоматичното измервателно устройство за серен диоксид в централната част на Гълъбово в 14:00 и 15:00 часа.

Не са регистрирани превишения на нормите по наблюдаваните атмосферни замърсители от останалите пунктове за контрол на атмосферния въздух на територията на област Стара Загора.

Експертите на регионалната екоинспекция продължават с непрекъснатия контрол на качеството на атмосферния въздух.