Дискутират образователното включване на децата със специални потребности
Дискутират образователното включване на децата със специални потребности / Ресурсен център, архив

„Визия за образователно включване на деца и ученици със специални образователни потребности" е темата на среща-дискусия. Тя ще започне в 14 часа в залата на Ресурсен център.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени актуални предложения за промени в нормативната уредба и организация на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности от представители на неправителствени организации, работещи в сферата на услугите за хора с увреждания.

Обсъдените предложения ще бъдат изпратени на Обществените съвети към Регионален инспекторат по образование Стара Загора и Областен управител на област Стара Загора.

Дискусията се организира от Ресурсен център-Стара Загора и движение ДНЕС.