Близо 10 млн. тона въглища са добити от началото на годината в ММИ
Близо 10 млн. тона въглища са добити от началото на годината в ММИ / DarikNews.bg, архив

През пъвите шест месеца на годината в "Мини Марица-изток" ЕАД са добити 9 390 606 тона въглища.

Обемът на иззетата откривка за първо шестмесечие е в размер на 31 393 990 куб. м. Иззетият обем представлява 69 % от отчетеното за същия период на 2012 г.

Отчетеният среден коефицент на разкривка за трите рудника е 3,34.

Действащата към момента продажна цена без ДДС на добиваните лигнитни въглища е в размер на 71,50 лв/ТУГ /1 тон въглища с калоричност от 7 000 ккал/кг/ и е в сила от първи юли 2010 година.

Средната калоричност на въглищата е около 1 590 ккал/кг.

Продажната цена за 1 ТУГ от добиваните в „Мини Марица изток" ЕАД въглища се определя в съответствие с клаузите на сключените Споразумения за доставка на лигнитни въглища с клиентите на Дружеството.

Методиката за ценообразуване е разработена през 2001 година.

Чрез заложените в методиката коефициенти за ефективност министърът може да влияе върху крайната продажна цена на въглищата в зависимост от политиката на държавата в сектора. Неговото уверение е, че цената на въглищата, добивани в „Мини Марица-изток" ЕАД, ще бъде увеличена през месец септември.