/ ThinkStock/Getty Images
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари, физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв.

Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари.
 
529 земеделци в Старозагорско декларираха доходите си за месец

До този момент в офиса на НАП Стара Загора са подадени 387 броя декларации по електронен път от тях 295 бр. са подадени с персонален идентификационен код /ПИК/ и 92 с електронен подпис, ако отговарят на условията те ще имат право да ползват 5 % отстъпка.
 
Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с електронен подпис или с безплатно издавания от Агенцията - ПИК. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите на физическите лица e 30 април.