компютър
компютър / iStock/Getty Images
XXХ Юбилейна международна научна online конференция организира на 4 и 5 юни Съюзът на учените – Стара Загора.

Тази година във форума участват 100 учени от цялата страна, които ще изнесат доклади в осем научни направления – Медицина, Морски науки и екология, Природоматематически науки, Технически науки, Ветеринарно-медицински и аграрни науки, Обществени науки, Педагогически науки и новото научно направление – Хуманитарни науки.

Почетни председатели са инж. Андон Андонов - изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД, доц. д-р Добри Ярков, двм - ректор на Тракийски университет в Стара Загора и доц. д-р Васил Хаджиилиев - председател на Съюз на учените - Стара Загора.

Председател на организационния комитет е проф. Цанко Яблански, а заместник председател е Ангел Филипов. В организацията са включени като доброволци студенти от Тракийски университет специалности Медицина, Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Партньори в организацията на конференцията са Община – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора, „Мини Марица - изток“ ЕАД и Търговско-промишмена палата – Стара Загора.