/ iStock
От "Софийска вода" отговарят на въпроса как се начисляват т.нар. „общи нужди“ в сметката за вода или както потребителите наричат общото потребление в една етажната собственост.

То се разпределят пропорционално между всички собственици на имоти. Формулата, която е заложена в нормативната уредба на България, изглежда сложна, но всъщност е лесна за решаване, смятат от "Софийска вода" и обясняват как се изчислява размерът на задължението, защо изобщо се начислява и защо през три месеца обикновено получаваме малко по-висока сметка за вода.

Сметката за вода се определя от водата, която е влязла в сградата, входа и е отчетена от приходния или т.нар общ водомер. Той е собственост на "Софийска вода: и е законовия търговски уред на дружеството, чрез който се измерва постъпилата вода в цялата сграда. Всеки имот има индивидуален водомер, който е собственост на притежателя на имота. Сборът от количеството вода на всички индивидуални водомери трябва да е равен на водата, влязла в сградата и измерена по общия водомер.

Понякога количеството вода, преминало през общия водомер, се различава от количеството вода, измерено от индивидуалните водомери. Тази разлика се нсрича условно "общо потребление" или "общи нужди". От "Софийска вода" дават пример: Когато през общия водомер са постъпили 100 куб.м вода, а количеството вода, преминало през индивидуалните водомери е 90 куб. м, то тогава "общите нужди" са равни на 10 куб. м. Тези 10 куб. м се разпределят пропроционално между всички отделни имоти в сградата спрямо тяхното индивидуално потребление на входа или колкото повече вода е консумирана в един имот, толкова по-голям дял от "общите нужди" се прибавят към индивидуалната му сметка.

Количествата "общи нужди" се разпределят съгласно общите условия и законовите изисквания, валидни за всички водоснабдителни дружества в страната.

На всеки 3 месеца всички всички водомери в сградата се отчитат от проверители на водомери. При този отчет се разпределят и общите нужди за целия 3-месечен период, които се отразавят във фактурата веднъж на три месеца. Поне веднъж годишно е задължително да се осигури достъп на проверител до измервателните уреди съгласно нормативните изисквания в страната.

Кои са най-честите причини за формиране на "общи нужди"?

💦 Неосигурен достъп за отчет на водомера в някои или във всички отделни имоти в сградата;

💦 Остарели или неработещи индивидуални водомери, които не отчитат вярно;

💦 В имота живеят по-голям брой хора от заявените, които се отчитат на база;

💦 Възможни течове във вътрешната сградна инсталация, собственост на клиентите;

💦 Ползване на вода в общи помещения за отчитането, на която няма монтирани индивидуални водомери и нямат открити партиди;

💦  Грешно подаден самоотчет;

💦  Повреден общ водомер.

При съмнения за неправлино отчитане на общия водомер, потребителите имат право да заявят тестването му като поемат разходите, ако тестът констатира, че водомерът е изправен.