/ Община Плевен
Строителните дейности на жп гара Искър, част от най-големия транспортен възел София, разположен на основната TEN-T мрежа на територията на България започнаха, съобщават от НК "Железопътна инфрастрктура" /НКЖИ/. Рехабилитацията на гаров комплекс Искър е част от проект: "Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене".

Разписанието на БДЖ вече е и в Google maps

Официалният старт на проекта беше даден от генералния директор на НКЖИ Красимир Папукчийски, представители на изпълнителя, на надзора и други.

В изказването си Папукчийски е заявил, че успоредно с изпълнението на линейни обекти, за компанията основен приоритет е и реализацията на проекти, свързани с обновяване и реконструкция на гари и гарови комплекси, тъй като тяхната модернизация, преустройство и ремонт е от голямо значение за цялостния имидж на железопътния транспорт в страната.

Жужене на пчели прогонва слонове от железопътните релси в Индия

Проектът предвижда преустройство на вътрешни помещения, модернизация и рехабилитация на съществуващата сграда с цел подобряване на нейните техническо-експлоатационни характеристики. Обхватът на проекта включва пълна реконструкция на цялата инфраструктура на обекта и помощните технологични сгради и съоръжения, чрез внедряването на нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации - електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК и пожароизвестителна.

Росен Желязков: В тестови период е новата билетоиздаваща система на БДЖ

Реконструкцията на гаров комплекс Искър се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., а стойността на договора за строителство на обекта е 1 212 239,00 лв. без ДДС, с изпълнител Консорциум гара Искър 2018, състоящо се от фирмите: "Среги" ООД и "Тит Инженеринг" ЕООД.
БТА