/ БГНЕС
На 2 юни 2019 г. с писмен изпит по журналистика и с изпити по немски език и по философия и социални науки започва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 
Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст (аргументативно есе) по зададена тема. Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.
 
Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава три астрономически часа.
 
Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен. Той има продължителност 4 часа и се състои от следните елементи: тест (А и Б) (Test A und Test B), с който се проверяват лексическите и граматическите знания; текст за четене с разбиране (Leseverstehen); съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи) (Aufsatz); превод от немски на български език (около 1500 знака).
 
Кандидатстудентският изпит по философия и социални науки се основава на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в три части с обща продължителност от четири часа.
 
Първа част е писмена работа (философско есе) по зададен проблем; втората - анализ на философски текст и отговор на отворени въпроси към него и третата част - решаване на тест от 25 задачи.