Столичните инспектори проверяват за нерегламентирано горене на отпадъци, както и строителни обекти и сервизи за замърсяване на въздуха, съобщиха от Столична община.

Продължава подмяната на стари отоплителни уреди с нови екологични устройства

Шест акта за горене на отпадъци са съставили през вчерашния и днешния ден инспекторите в районите „Красна поляна“, Връбница“ и „Искър“.   По жалби и сигнали на граждани през този месец са извършени 37 проверки в районите: „Възраждане“, „Красна поляна“, „Лозенец“, „Лозенец“, „Младост“, „Овча купел“, „Илинден“, „Сердика“ и „Надежда“.

За констатирано горене на отпадъци през октомври са съставени общо 10 акта за установяване на административно нарушение .На собствениците на имотите са дадени предписания да не горят отпадъци с постоянен срок за изпълнение.

Изследване сочи, че сме изгубили хиляди хора само за 4 години заради мръсен въздух

През месеца са проверени и 19 броя автосервизи в районите: „Красна поляна“, Овча купел“, „Витоша“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Кремиковци“. Установено е, че излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла се предават, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи.

За отопление в проверените сервизи се използва ел. енергия. Не е установено горене на отпадъци, включително стари гуми и отработени моторни масла. Столичните инспектори са проверили и 239 строителни обекти за замърсяване в зоната около тях.

Съставени са 17 броя акта за замърсяване, включително за  транспортиране на строителни отпадъци и земни маси без чергила по Закона за чистотата на атмосферния въздух.