/ БТА
Изложба с пощенски марки на Кирило-Методиевска тематика от територията на Словакия може да се види в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Представените експонати са създадени през годините от началото на 20 век досега.

Над 10 пощенски марки са подредени в Националната библиотека. Най-ранната от тях датира от 1935 г. и е дело на чешкия гравьор Бохумил Хайнц, обработил картина на светите братя от Ян Кьолер от 1912 г.

Отбелязваме 24 май! Отдаваме почит на силата на словото (ГАЛЕРИЯ)

„Позоваването на наследството на Кирил и Методий се съдържа и в преамбюла на конституцията на Словашката република. Заветът има и досега много голямо значение за националната ни идентичност. Има, разбира се, и религиозно значение, културно значение. И ние подредихме една изложба, която документира завета на Кирил и Методий и в изкуството“, коментира посланикът на Словакия у нас Мануел Корчек при откриването на изложбата. По думите му дейността и наследството на светите братя свързва страната му и с други държави, сред които и България.

По време на събитието бе представена и словашката част от Европейския културен път на св. св. Кирил и Методий.

„Пътят на Кирил и Методий има за цел да повиши осведомеността за общото европейско наследство чрез координирана мрежа от партньори от различни европейски държави. Той допринася за развитието на културното сътрудничество в цяла Европа, илюстрирайки общата ни култура и наследство, свързани с наследството на св. св. Кирил и Методий. Като такъв, маршрутът също така предоставя платформа за междукултурен диалог, взаимно уважение, социално сближаване и разбирателство, постигнато чрез култура, туризъм и изкуство. В същото време той насърчава европейските ценности, по-специално демокрацията и правата на човека, включително правото на достъп до култура за всички“, гласи оценката на Съвета на Европа за културния път, част от който е и в България.

„Развитието на културния туризъм няма как да не се обвърже с присъствието на библиотеките и точно по тази причина тук е мястото да поговорим за тази прекрасна идея“, коментира и доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
БТА