Главният архитект на София Здравко Здравков
Главният архитект на София Здравко Здравков / БГНЕС
Предстои нова проверка на Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община. Това става ясно от отговор на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов на въпрос на депутата Ивайло Мирчев от „Демократична България“, предаде БГНЕС.

Въпросът на Ивайло Мирчев е провокиран от множество жалби и недоволство от страна на граждани и фирми за работата на главния архитект на Столична община Здравко Здравков. Сигналите са свързани със забавяне на срокове по преписки, които Мирчев счита за необосновани.

Здравков: При ремонта на театър „София“ ще се придържаме към автентичния образ на сградата


Гроздан Караджов отговаря в писмен отговор, че след заповеди на ДНСК и РДНСК – София, са извършени проверки на дейността на направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община, като те са обхванали периодът от 1 октомври 2020 до 30 септември 2021 г. Министърът посочва, че след резултатите от проверките по предложение на главния архитект от кмета на Столична община е внесен доклад в Столичния общински съвет с предложение за промяна на структурата на Столичната общинска администрация.

Регионалният министър уточнява, че става въпрос за частта, касаеща направление „Архитектура и градоустройство“. По думите му предложенията са приети от СОС на 16 декември 2021 г. и са влезли в сила от 1 януари 2022 г. От отговора на вицепремиера и министър на регионалното развитие става ясно, че тези предложения включват преструктуриране на Дирекция „Териториално планиране, като се създава дирекция „Градска среда“, която поема дейностите по прилагането на приетата в края на 2020 г. наредба за градска среда, а дирекция „Териториална планиране“ ще повиши ефективността си при одобряване на подробни устройствени планове и издаване на визи за проектиране. Също така ще бъде увеличена щатната численост на направление „Архитектура и градоустройство“ с три щатни бройки с оглед подобряване на административното обслужване. Също така ще се създаде дирекция „Контрол и мониторинг“ с цел осъществяване на контрол и мониторинг за административни преписки, срокове, процесите и процедурите в НАГ.

Регионалният министър отговаря още, че предстои извършване на нова проверка от служители на ДНСК и РДНСК София по отношение на предприетите действия от страна на Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община, за отстраняване на констатираните пропуски и слабости в дейността на общинската администрация.

Депутатът Ивайло Мирчев обръща внимание, че Закона за устройство на територията е създаден от законодателя, за да осигури възможността за намеса на държавата в подобни тежки случаи. Мирчев припомня, че в закона е предвидена възможността министъра на регионалното развитие при констатирани от ДНСК системни нарушения, извършени от главния архитект на община, да бъде лишен от правото си да заема длъжността за срок от 2 години.

Мирчев настоява министърът да приложи правомощията си и да отстрани главния архитект на Столична община от правото си да заема тази длъжност.