Заседава Областният обществен съвет за противодействие и борба с корупцията
Заседава Областният обществен съвет за противодействие и борба с корупцията / netinfo

Заседание на Областния обществен съвет за противодействие и борба с корупцията ще се проведе днес от 11.00 ч. в заседателната зала на областната администрация в Сливен. Предвидено е да се гласува промяна в състава на съвета и да се разгледат постъпилите сигнали за корупция.

Членове на Областния обществен съвет за противодействие и борба с корупцията са директорът на сливенската полиция комисар Чавдар Божурски, председателят на Окръжен съд Къньо Жеков, окръжният прокурор Пейчо Хитов,  шефът на следствената служба Аня Дечева, директорът на териториалното поделение на НАП Галя Петкова,  както и шефовете на местните подразделения на Главен финансов инспекторат, Митническо бюро, инспектората по образование, РИОКОЗ, РЗОК, РДНСК,  представители на медиите, на неправителствени организации и на четирите общини от областта.