/ Дарик Враца
Конкурс за вакантни младши изпълнителски длъжности обяви Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен.

Търсят се пожарникар - старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност; водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) - 1 (една) вакантна длъжност; водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 4 (четири) вакантни длъжности и водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност.

 Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурс е 31 август. РД "ПБЗН"-Сливен уточнява, че за длъжността водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) се търсят кандидати с правоспособност за работа с подемно-транспортни машини /кранисти/.

Изисквания за заеманата длъжност и необходими документи може да намерите на електронната страница на МВР - Дирекция „Човешки ресурси”-Конкурси - Обявени конкурси за длъжности за държавни служители.
ОДМВР Сливен